2011. májusi imaszándékok

Általános szándék: Hogy mindazok, akik a tájékoztatás eszközeinek világában tevékenykednek, tartsák mindig tiszteletben az igazságot, az összetartást és minden személy méltóságát.
Missziós szándék: Hogy az Úr a kínai egyháznak adja meg, hogy az evangéliumhoz való hűségben kitartson, és növekedjék az egységben.

2011. áprilisi imaszándékok

Általános szándék: Hogy az Egyház az új nemzedékeknek az evangélium hitelt érdemlő hirdetésével az élet és a remény mindig új szempontjait tudja nyújtani.
Missziós szándék: Hogy a misszionáriusok az evangélium hirdetésével és életük tanúságtételével vinni tudják Krisztust azoknak, akik őt még nem ismerik.

2011. márciusi imaszándékok

Általános szándék: Hogy Latin-Amerika nemzetei az evangéliumhoz való hűségben járják útjukat, és fejlődjenek a társadalmi igazságosságban és a békében.
Missziós szándék: Hogy a Szentlélek adjon világosságot és erőt azoknak a keresztény közösségeknek és híveknek, akik a világ oly sok részében az evangélium miatt üldözést vagy hátrányos megkülönböztetést szenvednek.

2011. februári imaszándékok

Általános szándék: Hogy a családot a maga igazi valójában mindenki tisztelje, és ismerje el páratlan hozzájárulását az egész társadalom javára.
Missziós szándék: Hogy azokon a missziós területeken, ahol sürgetőbb a betegségek elleni küzdelem, a keresztény közösségek tanúsítani tudják Krisztus jelenlétét a szenvedők számára.

2011. januári imaszándékok

Általános szándék: Hogy a teremtett világ gazdag kincseit, mint az Istentől az embereknek szánt drága adományokat, megőrizzük, értékeljük, és mindenkinek rendelkezésére bocsássuk.
Missziós szándék: Hogy a keresztények, tanúsítva az egész emberi nem számára Isten egyetemes atyaságát, tudjanak eljutni a teljes egységre.

Az imaapostolság havi szándékai a 2010. évre

Január Általános szándék (A fiatalok és a tömegtájékoztatási eszközök:) Hogy a fiatalok tudják használni a modern tömegtájékoztatási eszközöket személyes növekedésük és a társadalom szolgálatára való jobb felkészülésük javára Missziós szándék (A keresztények egysége:) Hogy minden Krisztusban hívő ébredjen tudatára annak, hogy a valamennyi keresztény közötti egység  feltétele az evangélium hatékonyabb hirdetésének Február Általános szándék (A … "Az imaapostolság havi szándékai a 2010. évre" bővebben

Az imaapostolság havi szándékai a 2009. évre

Január – Általános: Hogy a család egyre inkább a szeretetre nevelés, a személyes növekedés és a hitátadás helye legyen – Missziós: Hogy a különböző keresztény felekezetek, tudatára ébredve annak, hogy mély átalakulások jellemezte korunkban új evangelizálásra van szükség, vessék be magukat az Örömhír terjesztésébe, meg a valamennyi keresztény teljes egységének munkálásába, hogy így hihetőbb tanúbizonyságot … "Az imaapostolság havi szándékai a 2009. évre" bővebben