6. nap – Krisztus bennünk él

Reggeli felajánló ima „Azon a napon majd megtudjátok, hogy Atyámban vagyok, ti bennem, s én bennetek.” (Jn 14,20) Isten határtalan szeretetében arra vágyik, hogy a szívünkben lakjon. Jézus ezt a meglepő ígéretet hagyja tanítványaira halála előtt. Mindegyikünkben jelen akar lenni, mindegyikünk szívében ott akar élni. Szent Pál erről tesz tanúbizonyságot, amikor kijelenti, hogy már nem … "6. nap – Krisztus bennünk él" bővebben

5. nap – Barátainak nevez bennünket

Reggeli felajánló ima „Nem nevezlek többé szolgának benneteket, mert a szolga nem tudja, mit tesz ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert amit hallottam Atyámtól, azt mind tudtul adtam nektek.” (Jn 15,15) Jézus Krisztus a barátainak hív minket, s olyan személyes és bensőséges szövetséget ajánl fel nekünk, amely a szeretetből fakad. Közbenjár értünk az Atyánál, kapcsolódik hozzánk, … "5. nap – Barátainak nevez bennünket" bővebben

4. nap – Az Atya küldi a Fiát, hogy megmentsen bennünket

Reggeli felajánló ima „Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megmentse azt, ami elveszett.” (Lk 19,10) Az Atya nem hagyott magunkra ebben a megtört világban. „Sokszor és sokféle módon szólt Isten hajdan az atyákhoz a prófétákban; ezekben a végső napokban Fiában szólt hozzánk, akit a mindenség örökösévé tett, aki által az időket is teremtette” (Zsid … "4. nap – Az Atya küldi a Fiát, hogy megmentsen bennünket" bővebben

3. nap – Egy megtört világban 

Reggeli felajánló ima „Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott.” (Ter 1,31) Amikor világunkat szemléljük, megcsodálhatjuk a szépségét és mindazt, amit az ember a történelem folyamán alkotott. Földünk ugyanakkor olyan fájdalmas ellentmondásokkal van tele, amelyek szenvedést és halált okoznak. Az életet és a szeretetet gyakran az önzés és az erőszak nyomorgatja. A gyengét és … "3. nap – Egy megtört világban " bővebben

2. nap – Az emberi szív nyugtalan, és keresi a kapcsolatot

Reggeli felajánló ima „Isten, én Istenem, téged kereslek, utánad szomjazik a lelkem! Érted sóvárog a testem, mint a száraz, tikkadt, kiaszott föld.” (63. zsoltár) Vágyunk a boldogságra, és a legkülönbözőbb módokon keressük azt. Isten megadta nekünk a képességet, hogy tudjunk szeretni és nagylelkűen éljünk. De sokszor szegénynek és elveszettnek éljük meg magunkat, olyannak, aki képtelen … "2. nap – Az emberi szív nyugtalan, és keresi a kapcsolatot" bővebben

1. nap – Kezdetben volt… a Szeretet

Reggeli felajánló ima „Örök szeretettel szerettelek…” (Jer 31,3) A legelső és a legmélyebb jelentésű szó, mellyel hitéletünk során találkozunk, az Atya örökké tartó szeretete. Ezt kommunikálja felénk folyamatosan, ezt fedezhetjük fel mindennap az életünkben: Szeretlek. Ez lényének a lényege. „Isten szeretet” (1Ján 4,8). Nem tud nem szeretni minket. Ez az a mód, ahogy az Atya … "1. nap – Kezdetben volt… a Szeretet" bővebben

A Pápa Imavilághálója A pápa imaszándéka júniusra: a szenvedőkért

A pápa imaszándéka 2020 júniusában arra hív, hogy a szenvedőkért fohászkodjunk: „Sokan szenvednek a nagy nehézségek miatt, amelyek sújtják őket. Segíthetünk nekik azáltal, hogy elkísérjük őket az úton, eltelve együttérzéssel, mely átalakítja az emberek életét és közelebb hozza őket Krisztus szívéhez, aki mindannyiunkat üdvözöl a gyengédség forradalmában. Imádkozzunk, hogy a szenvedők találjanak életutakat, engedve, hogy Jézus szíve megérintse őket.”

A Pápa Imavilághálója A pápa imaszándéka májusban: a diakónusokért

A diakónusok nem másodrendű papok, hanem a katolikus klérus részét alkotják, és családban, illetve családdal élik a maguk hivatását. A szegények szolgálatára szentelik magukat, akik a szenvedő Krisztus arcát hordozzák, ezért a szolgálat őrei ők az egyházban. Ferenc pápa szándéka 2020 májusára: imádkozzunk azért, hogy a diakónusok – Isten Szavának és a szegényeknek a szolgálatában – legyenek éltető jelek az egész Egyház számára!