2018. decemberi imaszándék: a hit továbbadóiért

Imádkozzunk 2018. decemberében a Szentatya szándékára, hogy azok, akik a hit továbbadásának szolgálatában állnak, megtalálják a kultúrákkal folytatott mai párbeszéd megfelelő nyelvezetét.

Imavilágháló 2018. októberi imaszándék: az Istennek szenteltekért

Imádkozzunk a Szentatya szándékára 2018 októberében, hogy az Istennek szentelt férfiak és nők felébresszék magukban a missziós buzgóságot, és legyenek jelen a szegények, a kirekesztettek és azok között, akik nem tudják hallatni a hangjukat.

2018. szeptemberi imaszándék: Afrika fiataljaiért

Imádkozzunk a Szentatya imavilághálójával, hogy az afrikai kontinens fiataljai tanulhassanak és dolgozhassanak saját országukban!   Afrika jövője a helybeli ifjúságtól függ. Meg kell őket védeni a „gyarmatosítás” új lelkiismeretlen formáitól. Ilyenek például a minden áron elérendő siker, gazdagság és hatalomszerzés hajszolása, a fundamentalizmus, a vallás eltorzított használata, valamint az egyéneket és családokat romboló új ideológiák. … "2018. szeptemberi imaszándék: Afrika fiataljaiért" bővebben

Imavilágháló 2018. júliusi imaszándék

A papokért és lelkipásztori küldetésükért: hogy a papok, akik lelkipásztori munkájuk során fáradtnak és magányosnak érzik magukat, segítséget és megerősítést találjanak az Úrral való bensőséges kapcsolatban és paptestvéreikhez fűződő barátságukban.

Imavilágháló 2018. júniusi imaszándék

A közösségi médiáért: hogy a közösségi média előmozdítsa az együttérzést és a tiszteletet, elfogadva a különbözőségeket is.

Imaszándékok 2019

A Szentatya imaszándékai a 2019. évre, melyeket Imavilághálójára (Imaapostolság bízott).   JANUÁR Evangelizációs: A fiatalokért Imádkozzunk a fiatalokért, különösen a latin-amerikaiakért, hogy Mária példáját követve és az Úr hívására válaszolva hirdessék az Evangélium örömét a világnak.   FEBRUÁR Egyetemes: Az emberkereskedelem áldozataiért Imádkozzunk, hogy az emberkereskedelem, a kényszerprostitúció és az erőszak áldozatait jó szívvel fogadjuk be … "Imaszándékok 2019" bővebben