Imaapostolság 2018 januári imaszándék

Ázsia kisebbségeiért: Hogy az ázsiai országokban a keresztények és más vallási kisebbségek hitüket teljes szabadságban élhessék meg.

Imaapostolság 2017 decemberi imaszándék

Az idősekért, hogy családjuk és a keresztény közösségek által támogatva bölcsességükkel és tapasztalataikkal együttműködjenek a hit továbbadásában, és az új generáció nevelésében.

Imaapostolság 2017 novemberi imaszándék

Az ázsiai keresztényekért, hogy az evangéliumról szavaikkal és cselekedeteikkel tett tanúságtételük elősegítse a párbeszédet, a békét és a kölcsönös megértést, főleg a más vallásokhoz tartozókkal.

Imaapostolság 2017 októberi imaszándék

A munka világáért, hogy mindenki számára biztosított legyen a tisztelet és jogvédelem, és hogy a munkanélküliek lehetőséget kaphassanak a közjó építésében.

Imaapostolság 2017 szeptemberi imaszándék

Plébániáinkért, hogy missziós lelkülettől vezérelve a hit továbbadásának és a szeretetről való tanúságtételnek helyei legyenek.

Imaapostolság 2017 augusztusi imaszándék

Korunk művészeiért, hogy tehetségük által műveiken keresztül segítsenek mindenkinek, hogy felfedezzék a teremtett világ szépségét.

Imaapostolság 2017 júliusi imaszándék

Azokért a testvéreinkért, akik eltávolodtak a hittől, hogy a mi imádságunk és evangéliumi tanúságtételünk által is felfedezhessék az irgalmas Úr közelségét, és a keresztény élet szépségét.

Imaapostolság 2017 júniusi imaszándék

A nemzetek vezetőiért, hogy tudatosan tegyenek azért, hogy megszűnjön a fegyverkereskedelem, amely sok ártatlan áldozatba kerül