M.IN.D. A rendtartomány 1950-es szétszóratására, majd 1990-es újjáalakulására emlékezik a jezsuiták lapja, a MIND

A jezsuiták negyedéves lapja, a M.I.N.D. őszi számának tartalmából: jezsuita romaprogram Arlón; zarándokfilm Szent Ignác lába nyomában; Lukács János SJ szentbeszéde Nemeshegyi Péter SJ temetésén; jezsuita élet az illegalitásban és külföldön: interjú Bohán Béla, Mustó Péter és Szabó Ferenc jezsuitákal; a szerzetesrendek 1950-es szétszóratásának emlékei; interjú az 1990-es újraegyesülésről Sajgó Szabolcs SJ-vel; pillanatképek az 1990-es újraegyesülés idejéből; interjú Alakszainé dr. Oláh Annamáriával, a provincia ügyvezetőjével.

M.I.N.D. Karantén, online élet, Trianon: itt a MIND új száma

A jezsuiták lapja, a MIND nyári számának tartalmából: interjú Elek László SJ-vel; beszélgetés a szentelésre váró András Csaba SJ-vel és Hiba György SJ-vel; portré a gyémántmisés Kelényi Tibor SJ-ről; páros interjú a vietnámi Phamdinh Ngoc József SJ-vel és Tran Van Ngu József SJ-vel; Tímár Dániel SJ és Török Gellért SJ a genovai noviciátusról; Vízi Elemér SJ tartományfőnök Trianonról; interjú Pirityiné dr. Papanek Márta családterapeuta-lelki vezetővel; beszélgetés Nemeshegyi Péter SJ segítőjével, Donáth Györggyel.

M.I.N.D. A közösséget állítja központba a jezsuiták lapjának új száma

Interjú Koronkai Zoltán SJ-vel; Hogyan újul meg a szegedi Szent József-templom közössége?; Kedvcsináló a Magis Europe-hoz; Újra kinyit az Életrendezés Háza; A Rómában tanuló fiatal jezsuiták hangulatjelentése; Forrai Tamás a kanadai magyarok pasztorációjáról; Karikatúrát Szent Ignácról?; Brunner Róbert negyed százada a jezsuiták szolgálatában.

M.I.N.D. A Jézus Szíve Templomról szól az új M.I.N.D.

A magyar jezsuita rendtartomány negyedéves lapja téli számának tartalmából: interjú Horváth Árpád SJ-vel; a Jézus Szíve-templom egykor és ma; hívek vallomásai, miért szeretnek járni ide; a templomfelújítás kulisszatitkai; a megújult oltár szimbolikájának magyarázata; Bellovics Gábor SJ a templom szentségi életéről; így született újjá az orgona; ötvenéves a Musica Sacra kórus; hogyan lettek a jezsuiták vándorapostolokból templomalapítók?; a Jézus Szíve-tisztelet kortárs olvasata.

M.I.N.D. A 25 éves miskolci jezsuita gimnáziumról szól a M.I.N.D. őszi száma

A magyar jezsuiták ingyenes negyedéves lapjának szeptember elején megjelenő friss kiadásában Interjút közlünk Holczinger Ferenc SJ igazgatóval; bemutatjuk, hogyan működik együtt az iskola és a Rigó Jenő SJ plébános vezette Isteni Ige jezsuita templom; Elek László SJ  bemutatja az iskolalelkészséget; tanárok, diákok és szülők vallanak a Jezsu értékeiről.

M.I.N.D. Erdély, jezsuiták, Ferenc pápa – a csíksomlyói látogatás ihlette a M.I.N.D. nyári számának tematikáját

Egy Bukarest melletti börtönben született. Politikai fogoly édesanyja, amikor elszakították tőle, sebet ejtett a derekán, hogy ha később rátalál, felismerje. Interjú Szőcs László jezsuitával. Mit jelent számodra erdélyinek lenni? Miként éled meg, hogy a pápa ellátogat a szülőföldedre? A magyar jezsuita rendtartomány 12 erdélyi gyökerű tagjainak vallomása. Interjú Vízi Elemér tartományfőnökkel arról, hogyan készül Ferenc pápa csíksomlyói látogatására.

M.I.N.D. Jézussal.egyszerűen.másokért – a hivatásról szól a M.I.N.D. tavaszi száma

Interjú Nagy Bálint SJ-vel és Phamdinh Ngoc József vietnámi jezsuitával. Kiss Ulrich SJ elmeséli, hogyan lett topmenedzserből szerzetes. A Jézus Társaságának miért az út az otthona, miért az engedelmesség a legnehezebb fogadalom, miért nincs a jezsuitáknak rendi ruhájuk, és a Jézus Társaságát miért nem az alapítójáról nevezték el?

M.I.N.D. „Hit, kenyér, szeretet” – itt M.I.N.D. téli száma

Mit tesznek a jezsuiták a szegényekért, a szenvedélybetegekért, a sérültekért? Hogyan segít bizonyítványt szerezni romáknak a Lehetőségek Iskolája? Hányadán állunk a menekültkérdéssel, miként segítsük az üldözött keresztényeket, és mit gondoljunk az új hajléktalanrendeletről? Van-e afrikai teológia, és miért a fekete földrész az egyház jövőjének egyik záloga?