Róna Gábor jezsuita atya élete

Róna Gábor, 1929. február 4-én született Kiskunhalason, pedagógus családban. Édesanyja tanítónő, édesapja pedig tanyai iskolák igazgatója volt. Az elemi iskolát a Kalocsai Iskolanővérek vezette iskolában végezte, majd 1939 szeptemberében kezdte el a kalocsai jezsuita gimnáziumban a középiskolai tanulmányait, mint konviktor (bennlakó). Öt éven át volt jezsuita diák. 1944 őszén a szovjet hadsereg bevonult Kalocsára, a … "Róna Gábor jezsuita atya élete" bővebben

Votka János, a prágai forradalmárból lett jezsuita rektor

Jan Křtitel Votka 1825. július 25-én született a Prága környéki Lysá nad Labenben, vallásos családban, a szüleivel sokszor zarándokolt el a szomszédos Stará Boleslav Mária-kegyhelyére. Az iskoláit a közeli Litoměřicében és a prágai akadémiai gimnáziumban végezte. Felsőbb tanulmányokba kezdett Prágában, de aztán belépett a Prágai Szent Ágnes hercegnő és klarissza apátnő által, 1235-ben alapított Veres … "Votka János, a prágai forradalmárból lett jezsuita rektor" bővebben

A jezsuiták és a zsidók kapcsolata a történelem folyamán

A jezsuita fogalma Loyolai Szent Ignác megfogalmazása szerint „a másokért élő embert” jelenti. Ezért a Jézus Társasága tagjai ebben a szellemben végzik munkájukat, s a sorsfordító, nehéz időszakokban legtöbbször az üldözöttek, az elesettek és a védtelenek pártján állnak. A II. világháború előtt és a holokauszt idején például, szerte Európában, a jezsuiták életük kockáztatásával mentették az … "A jezsuiták és a zsidók kapcsolata a történelem folyamán" bővebben

A jezsuita oktatás története

Bár nem tanítórendként jöttek létre, a jezsuiták alapításuk után hamarosan a világ legnagyobb oktatási hálózatát hozták létre. Mi indította Szent Ignácékat arra, hogy a vándorprédikátorság eszményét feladva a helyhez kötött oktatásban találják meg az evangélium terjesztésének leghatékonyabb módját? Koronkai Zoltán SJ írása.  Alig ötven évvel Szent Ignác halála után a jezsuita rendnek már 250 középiskolája, … "A jezsuita oktatás története" bővebben

Szent Ignác és a hivatásgondozás

Szent Ignác halálakor (1556), a jezsuita rend megalapítása után 16 évvel már ezer jezsuita volt szerte a világon. Vajon mi volt a rendalapítónk stratégiája a hivatások területén? Spontán csatlakoztak ilyen sokan a Jézus Társaságához, vagy volt valamiféle törekvés is társak megnyerésére? Koronkai Zoltán SJ írása. Miután visszatért szentföldi zarándoklatáról (1523), Ignácot az mozgatta, hogy – miként … "Szent Ignác és a hivatásgondozás" bővebben

Jezsuiták az orvoslásban

A Jézus Társasága alapításakor érvényes egyházjogi rendelkezések megtiltották, hogy klerikusok sebészi vagy orvosi munkákat végezzenek, ezért a rendtagok általában nem is végeztek ilyen szolgálatot. A rendkívüli szükséghelyzet persze mindig kivételt képezett. Koronkai Zoltán SJ írása. A hirosimai atomrobbantás után, 1945-ben például a japán rendtartomány novíciusmestere, P. Pedro Arrupe – későbbi generális – szükségorvosként működött. A rendbe … "Jezsuiták az orvoslásban" bővebben

Szent Ignác első társainak közössége

Bár nagy társasági férfiú volt, Loyolai Szent Ignác magányosan járta a megtérés útját, és csak ké­sőbb jutott el oda, hogy más emberekhez forduljon. Csapatépítés jezsuita módra a XVI. századból, máig ható tanulságokkal. Koronkai Zoltán SJ írása. Szent Ignác társasági ember és kiváló vezető volt. Ez Pamplona ostromakor is megmutatkozott, amikor képes volt a vár védőit … "Szent Ignác első társainak közössége" bővebben

Okt23 Magyar jezsuiták 1956-ban

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának alkalmából a Jezsuita Levéltár digitalizálta és online hozzáférhetővé tette a http://eleveltar.jezsuita.hu/ oldalon a Sectio II. Tartományfőnöki Levéltárának 1948–1957 közötti iratanyagát, amely nemcsak a magyar jezsuita rendtörténet, de az emigráns magyar katolikus egyház történetének is egyedülálló forrásanyaga. Ezen időszakról ír Mihalik Béla Vilmos, a Jezsuita Levéltár és Könyvtár igazgatója.