Okt23 Magyar jezsuiták 1956-ban

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának alkalmából a Jezsuita Levéltár digitalizálta és online hozzáférhetővé tette a http://eleveltar.jezsuita.hu/ oldalon a Sectio II. Tartományfőnöki Levéltárának 1948–1957 közötti iratanyagát, amely nemcsak a magyar jezsuita rendtörténet, de az emigráns magyar katolikus egyház történetének is egyedülálló forrásanyaga. Ezen időszakról ír Mihalik Béla Vilmos, a Jezsuita Levéltár és Könyvtár igazgatója.

MixCloud 100 éve született Mócsy Imre

2007. november 24-én, Mócsy Imre jezsuita atya születésének 100. évfordulóján a magyar jezsuiták és Tarjányi Béla professzor úr közös szervezésében emlékünnepre gyűltek össze Imre bácsi egykori tanítványai, barátai, tisztelői és rendtársai. Az alkalomra Mócsy atyáról, illetve tőle megjelent két kötetet, a “Hagytam magam szerettetni” c. életrajzi írás és az “Isten közelében” c. lelkigyakorlatos elmélkedéskötet. Mócsy … "100 éve született Mócsy Imre" bővebben

P. Timon Sámuel SJ – Az igaztalanul elfeledett jezsuita tudós

A XVIII. századi szlovák kultúra egyik elfeledett alakja, Timon Sámuel történész, tanár és elismert tudós, 1675. július 20-án született, Trencsén közelében, Tornyoson [ma Treincianská Turna], földbirtokos nemesi családban, apja királyi tisztviselő volt, édesanyja a Hrabovsky családból származott. Az ifjú Sámuel 18 évesen belépett a jezsuita rendbe, majd, mint professzor működött Bécsben, Budán, Nagyszombatban és végül Kassán, ahol 1736. április 7-én a rendházban elhunyt. Timon Sámuel a magyarországi modern kritikai történetírás egyik úttörője volt, és az első, aki lefektette a szlovákság kiala-kulásának történelmi koncepcióját.

Mária utcai jezsuita menekültmentés 1944-45

Megdöbbenve látjuk, hogy továbbra is vannak olyanok, akik az emberek megosztásában érdekeltek, így fontosnak tartjuk, hogy éppen a Budapesten tartott Zsidó Világkongresszus napján reagáljunk egy ismert hazai honlap hatásvadász cikkére, melyben nácik bújtatásával vádolja meg a háború alatti Budapesten zsidókat és más menekülteket hősiesen mentő jezsuita rendtársainkat. Itt írjuk le a tényeket, miután az író és honlap nem tartotta fontosnak a helyreigazítás leközlését.

A Jézus Társasága 1773-ban

A sikeres missziók és az oktatásban kifejtett tevékenységük következtében a jezsuiták jelentős befolyásra tettek szert világszerte, ami oda vezetett, hogy Európa abszolút uralkodói, végül korlátozva érezték hatalmukat. 1773-ban, a Bourbonok nyomásának engedve, XIV. Kelemen pápa a "Dominus ac Redemptor" kezdetű bullájával kénytelen volt feloszlatni a Társaságot.