A Magyar Jezsuita Tartományi Központ története 1890 és 1950 között

A Jézus Társaság Magyarországi Rendtartomány budapesti központja, a VIII. kerületi Mária utca 21-23-25 és a Horánszky utca 18-20-22 szám alatti telkeken telepedett meg. A Jézus Társaságának budapesti megtelepedésével a város és az egész ország katolikus hítélete teljesen megújult, a jezsuiták pasztorális és világi apostoli műveinek hatására.

A zugligeti Manréza rövid története

A Jézus Társaság Magyarországi Rendtartománya látván a húszas évek elején, a trianoni sokk utáni általános lelki és erkölcsi válságot elhatározta, hogy lelkigyakorlatok tartásával igyekszik segíteni. Ehhez egy állandó lelkigyakorlatos központra, egy házra volt szükség.