Magyar jezsuita misszionáriusok Japánban

Az első Japánba érkező magyar jezsuita, Litványi György volt. Komáromban született, 1901. február 19-én egy litván eredetű protestáns család fiaként. Zalaegerszegen végezte iskolai tanulmányait és ott katolizált 17 éves korában. A katolikus egyházba az akkori plébános, Pehm József, a későbbi Mindszenty érsek, vette fel. György azonnal jezsuita hivatást érzett és a gimnázium befejezése után belépett … "Magyar jezsuita misszionáriusok Japánban" bővebben

Jezsuita történelem Loyolai Szent Ignác és III. Pál pápa kapcsolata

A jezsuita rend egyik „különlegessége”, hogy más szerzetesrendekkel szemben, nemcsak a hagyományos hármas - szegénység, tisztaság, engedelmesség - szerzetesi fogadalmat teszik le, hanem engedelmességet fogadnak Krisztus mindenkori földi helytartójának, a pápának. Ignác egyik fő jellegzetességének, a pápához való külön hűség és engedelmesség, a Jézus Krisztus által alapított hierarchikus Egyház iránti mélységes ragaszkodásának és gyermeki tiszteletének kifejeződése.

Jezsuita történelem Csávossy Elemér: provinciális a politika útvesztőiben

Nagybirtokos, nem különösebben vallásos családba született 1883-ban. Édesanyját hatévesen elveszítette, de mostohaanyjának, a mélyen hívő Spiegelfeld Jozefin osztrák bárónőnek sikerült elnyernie a fiatal Elemér szeretetét. Elemi iskoláit magánúton végezte. Ebben az időben kezdett ébredezni benne a lelkiek iránti fogékonysága. Régi kastélyuk folyosóján triciklivel föl-alá rohangászott, s közben félóra hosszat is dúdolta Jézus kínszenvedésének történetét úgy, … "Csávossy Elemér: provinciális a politika útvesztőiben" bővebben

P. António Vieira, az első mulatt jezsuita

António Vieira jezsuita szerzetes a brazíliai indián törzsek legnagyobb apostola és védelmezője, egyben a gyarmatosítás egyik legismertebb kritikusa volt, a portugál király szolgálatában diplomáciai feladatokat teljesített, mint író, a portugál nyelv egyik legnagyobb mesterének számított. Vieira 1608. február 6-án született Lisszabonban, a családjában, a négy testvér közül a legelsőként, az apja alentejói, az anyja lisszaboni … "P. António Vieira, az első mulatt jezsuita" bővebben

Velics László, a legismertebb magyar jezsuita művészettörténész élete

Velics László a legkiválóbb és legismertebb magyar jezsuita művészettörténész élete nagy részét a kalksburgi jezsuita gimnáziumban élte le, ahol magyar és francia nyelvet tanított. A gimnáziumban Kunstkabinet néven szépművészeti gyűjteményt hozott létre, emellett rendszeresen tartott előadásokat a keresztény művészetekről. Korának legjobb technikájával készült nagy reprodukciógyűjteménnyel rendelkezett a festményekről, de érméket, fémmunkákat, kristályt és porcelánt is … "Velics László, a legismertebb magyar jezsuita művészettörténész élete" bővebben

Andrea Pozzo, a zseniális jezsuita festő élete és művészete

Andrea Pozzo Tridentben, 1642. november 20-án, Szent András neve napján látta meg a napvilágot, apja, Jacopo Pozzo Comóból származott, akinek Andrea az elsőszülött fia volt. Az apja első házasságából, csak egy öccse, a későbbi, főként Velencében alkotó kármelita építész Jacopo Antonio (1645–1721), aki a XVII. század utolsó éveiben Scalzi templomának főoltárképét is megfestette, és három … "Andrea Pozzo, a zseniális jezsuita festő élete és művészete" bővebben

Révay Tibor kalocsai aulista és jezsuita lelki igazgató

A kalocsai érsekség történetében nem ritka az egyházmegyei papság és az egyes szerzetesrendek közötti kölcsönös személyi mozgás. Sok egykori világi pap választotta a szerzetesi életet, illetve a politikai változások miatt, sok szerzetes „kényszerült” egyházmegyei szolgálatra. Ennek a jelenségnek, rendkívül érdekes és tanulságos példája Révay Tibor élete és pályája. Zentán született 1874. február 5-én, 1896. június … "Révay Tibor kalocsai aulista és jezsuita lelki igazgató" bővebben

Lengyel jezsuita menekültek Magyarországon a II. világháború idején

A lengyel-magyar történelmi kapcsolatok gazdag világából, nem elhanyagolható részt foglalnak el a lengyel-magyar jezsuita vonatkozások. A magyar jezsuiták bölcsője Krakkóban ringott, amikor 1604-ben három magyar jezsuita kezdte meg a tanulást a noviciátusban. Később 1606-ban P. Giovanni Argenti SJ (1853-1626) alprovinciális 10 novíciust küldött Erdélyből. A lengyel-svéd háború idején 1655 és 1658-ban pedig sok lengyel jezsuita … "Lengyel jezsuita menekültek Magyarországon a II. világháború idején" bővebben