Lengyel jezsuita menekültek Magyarországon a II. világháború idején

A lengyel-magyar történelmi kapcsolatok gazdag világából, nem elhanyagolható részt foglalnak el a lengyel-magyar jezsuita vonatkozások. A magyar jezsuiták bölcsője Krakkóban ringott, amikor 1604-ben három magyar jezsuita kezdte meg a tanulást a noviciátusban. Később 1606-ban P. Giovanni Argenti SJ (1853-1626) alprovinciális 10 novíciust küldött Erdélyből. A lengyel-svéd háború idején 1655 és 1658-ban pedig sok lengyel jezsuita … "Lengyel jezsuita menekültek Magyarországon a II. világháború idején" bővebben

Az osztrák-magyar jezsuita rendtartomány ausztráliai bennszülöttmissziója

Az első két jezsuita: az osztrák P. Aloysius Kranewitter SJ (1817–1880) és P. Maximilian Klinkowström SJ (1819-1896) 1848-ban érkezett Adelaide-ba. Először a német telepesek lelki gondozásával foglalkoztak; később Sevenhill központtal megépítették az első rendházukat, ahol iskolát nyitottak és templomot emeltek, majd a lengyel bevándorlókat is pasztorálták. Végül már Ausztrália-szerte megnyitották a jezsuita rendházakat és plébániákat, … "Az osztrák-magyar jezsuita rendtartomány ausztráliai bennszülöttmissziója" bővebben

Az ausztráliai osztrák-magyar jezsuita misszió története

Az ausztráliai szárazföldet a keleti hosszúság 129. és 141. vonalában haladó két északi-déli vonal három közigazgatási területre osztja. A középső sáv, a déli szélesség 11.-38. fokáig terjed, északi részében 1000, déli részében 1200 km széles, Dél-Ausztrália néven ismeretes, székhelye délen, Adalaide északi részét a közigazgatásban Északi területnek nevezik, a kormány képviselőjének székhelye Palmerstonban volt. Ausztrália … "Az ausztráliai osztrák-magyar jezsuita misszió története" bővebben

A jezsuiták megtelepedése Marosvásárhelyen

Marosvásárhelyen a XVI. század közepén a reformáció előre törése miatt a ferenceseket kiűzték 1556-ban, ezért a római katolikus híveknek sokáig nem volt templomuk a városban. Kollonich Lipót kezdeményezésére, a jezsuiták 1653-tól nagyobb szünetekkel missziós állomást létesítettek, állandóan, a katolicizmus restaurációja során, a XVIIII. század elején, 1702-ben telepedtek meg. A jezsuiták Vásárhelyre településével, elkezdődött a katolikus … "A jezsuiták megtelepedése Marosvásárhelyen" bővebben

Jezsuita történelem „A harmadik Jézus Társasága” – Jezsuita generálisok a II.  vatikáni zsinat után

Visszatekintve a Jézus Társasága történetére, szokás szerint az „első” vagy a „régi” Jézus Társaságáról beszélünk: a 16. századi alapítástól az 1773-as feloszlatásig; a „második” vagy „új” az 1814-es visszaállítástól napjainkig. De a legutolsó években már elkezdtek beszélni egy „harmadik” Társaságról: ez lenne  a II. vatikáni zsinattól máig tartó szakasz. Csakugyan sok változás történt a világban, amelyek hatottak Jézus Társaságára is.

Róna Gábor jezsuita atya élete

Róna Gábor, 1929. február 4-én született Kiskunhalason, pedagógus családban. Édesanyja tanítónő, édesapja pedig tanyai iskolák igazgatója volt. Az elemi iskolát a Kalocsai Iskolanővérek vezette iskolában végezte, majd 1939 szeptemberében kezdte el a kalocsai jezsuita gimnáziumban a középiskolai tanulmányait, mint konviktor (bennlakó). Öt éven át volt jezsuita diák. 1944 őszén a szovjet hadsereg bevonult Kalocsára, a … "Róna Gábor jezsuita atya élete" bővebben

Votka János, a prágai forradalmárból lett jezsuita rektor

Jan Křtitel Votka 1825. július 25-én született a Prága környéki Lysá nad Labenben, vallásos családban, a szüleivel sokszor zarándokolt el a szomszédos Stará Boleslav Mária-kegyhelyére. Az iskoláit a közeli Litoměřicében és a prágai akadémiai gimnáziumban végezte. Felsőbb tanulmányokba kezdett Prágában, de aztán belépett a Prágai Szent Ágnes hercegnő és klarissza apátnő által, 1235-ben alapított Veres … "Votka János, a prágai forradalmárból lett jezsuita rektor" bővebben

A jezsuiták és a zsidók kapcsolata a történelem folyamán

A jezsuita fogalma Loyolai Szent Ignác megfogalmazása szerint „a másokért élő embert” jelenti. Ezért a Jézus Társasága tagjai ebben a szellemben végzik munkájukat, s a sorsfordító, nehéz időszakokban legtöbbször az üldözöttek, az elesettek és a védtelenek pártján állnak. A II. világháború előtt és a holokauszt idején például, szerte Európában, a jezsuiták életük kockáztatásával mentették az … "A jezsuiták és a zsidók kapcsolata a történelem folyamán" bővebben