A jezsuita oktatás története

Bár nem tanítórendként jöttek létre, a jezsuiták alapításuk után hamarosan a világ legnagyobb oktatási hálózatát hozták létre. Mi indította Szent Ignácékat arra, hogy a vándorprédikátorság eszményét feladva a helyhez kötött oktatásban találják meg az evangélium terjesztésének leghatékonyabb módját? Koronkai Zoltán SJ írása.  Alig ötven évvel Szent Ignác halála után a jezsuita rendnek már 250 középiskolája, … "A jezsuita oktatás története" bővebben

Szent Ignác és a hivatásgondozás

Szent Ignác halálakor (1556), a jezsuita rend megalapítása után 16 évvel már ezer jezsuita volt szerte a világon. Vajon mi volt a rendalapítónk stratégiája a hivatások területén? Spontán csatlakoztak ilyen sokan a Jézus Társaságához, vagy volt valamiféle törekvés is társak megnyerésére? Koronkai Zoltán SJ írása. Miután visszatért szentföldi zarándoklatáról (1523), Ignácot az mozgatta, hogy – miként … "Szent Ignác és a hivatásgondozás" bővebben

Jezsuiták az orvoslásban

A Jézus Társasága alapításakor érvényes egyházjogi rendelkezések megtiltották, hogy klerikusok sebészi vagy orvosi munkákat végezzenek, ezért a rendtagok általában nem is végeztek ilyen szolgálatot. A rendkívüli szükséghelyzet persze mindig kivételt képezett. Koronkai Zoltán SJ írása. A hirosimai atomrobbantás után, 1945-ben például a japán rendtartomány novíciusmestere, P. Pedro Arrupe – későbbi generális – szükségorvosként működött. A rendbe … "Jezsuiták az orvoslásban" bővebben

Jezsuita történelem Szent Ignác első társainak közössége

Bár nagy társasági férfiú volt, Loyolai Szent Ignác magányosan járta a megtérés útját, és csak ké­sőbb jutott el oda, hogy más emberekhez forduljon. Csapatépítés jezsuita módra a XVI. századból, máig ható tanulságokkal. Koronkai Zoltán SJ írása.

Okt23 Magyar jezsuiták 1956-ban

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának alkalmából a Jezsuita Levéltár digitalizálta és online hozzáférhetővé tette a http://eleveltar.jezsuita.hu/ oldalon a Sectio II. Tartományfőnöki Levéltárának 1948–1957 közötti iratanyagát, amely nemcsak a magyar jezsuita rendtörténet, de az emigráns magyar katolikus egyház történetének is egyedülálló forrásanyaga. Ezen időszakról ír Mihalik Béla Vilmos, a Jezsuita Levéltár és Könyvtár igazgatója.

MixCloud 100 éve született Mócsy Imre

2007. november 24-én, Mócsy Imre jezsuita atya születésének 100. évfordulóján a magyar jezsuiták és Tarjányi Béla professzor úr közös szervezésében emlékünnepre gyűltek össze Imre bácsi egykori tanítványai, barátai, tisztelői és rendtársai. Az alkalomra Mócsy atyáról, illetve tőle megjelent két kötetet, a “Hagytam magam szerettetni” c. életrajzi írás és az “Isten közelében” c. lelkigyakorlatos elmélkedéskötet. Mócsy … "100 éve született Mócsy Imre" bővebben

P. Timon Sámuel SJ – Az igaztalanul elfeledett jezsuita tudós

A XVIII. századi szlovák kultúra egyik elfeledett alakja, Timon Sámuel történész, tanár és elismert tudós, 1675. július 20-án született, Trencsén közelében, Tornyoson [ma Treincianská Turna], földbirtokos nemesi családban, apja királyi tisztviselő volt, édesanyja a Hrabovsky családból származott. Az ifjú Sámuel 18 évesen belépett a jezsuita rendbe, majd, mint professzor működött Bécsben, Budán, Nagyszombatban és végül Kassán, ahol 1736. április 7-én a rendházban elhunyt. Timon Sámuel a magyarországi modern kritikai történetírás egyik úttörője volt, és az első, aki lefektette a szlovákság kiala-kulásának történelmi koncepcióját.