Templomaink

 

m182Jézus Szíve Jezsuita Templom

közösségek közössége

A száztíz éve felszentelt templom és a hozzá kapcsolódó rendház az önálló magyar provincia első központja volt. A kicsiny templomban hétről hétre több ezren fordulnak meg, a szertartások – köztük a főváros egyik legnépszerűbb fiataloknak szóló szentmiséje, a vasárnap esti Jezsuita Nyolcas – mellett rendszeres a szentségimádás, és színvonalas egyházzenei koncertekből is csaknem minden hétre jut. A pezsgő közösségi élet az ovisoktól a fiatal felnőtteken át az ötvenen túliakig számos csoport körül szerveződik, s a Mária utca ad otthont a főváros egyik népszerű angol nyelvű miséjének, valamint a Katakomba taizéi közösségnek is. Az altemplomban kialakított Úti Boldogasszony Urnatemetőben nyugszanak az elmúlt évtizedben elhunyt jezsuiták.

Templomigazgató: Horváth Árpád SJ
Lelkipásztori csoport: Bellovics Gábor SJ, Harai Levente SJ, Hofher József SJ, Kelényi Tibor SJ, Sajgó Szabolcs SJ, Vízi Elemér SJ
Munkatársak: Burik Gábor, Fejér Zita, Rónaszéki Tamás, Svajcsikné Pál Bernadette, Végh Dániel

1085 Budapest, Mária utca 25.
Honlap: jezusszive.jezsuita.hu

 

Miskolc_AvasdelIsteni Ige Temploma (Avas-Déli Római Katolikus Plébánia)

emberiesség, közös hit, Istenkeresés

A rendszerváltás éveiben vetette fel Dr. Velkey László orvosprofesszor és dr. Seregély István egri érsek a merész gondolatot, hogy Miskolc legnagyobb lakótelepén építsen a katolikus egyház egy addig hiányzó oktatási és lelkipásztori központot. Az 1990–1992 között az Ybl-díjas Ferencz István tervei alapján, az ökumenizmus jegyében elkészült templom és plébániaépület az eredeti elképzelés szerint a római és görög katolikus felekezetek mellett református és evangélikus gyülekezeteknek is otthont kínált volna (jelenleg a római és a görög katolikus egyházközségek használják). Az elsődlegesen az avas-déli lakótelep nehéz körülmények között élő lakóit megszólító plébánián az óvodásoktól a nyugdíjas korúakig mindenki közösségre lelhet.

Plébános: Rigó Jenő SJ
Kisegítő lelkész: Csókay Károly SJ, Petrovics László SJ
3529 Miskolc, Fényi Gyula tér 4.
Honlap: plebania.jezsu.hu

 

szt_jozsefSzent József Jezsuita lelkészség

A keresztségben mindnyájan meghívottak vagyunk!

Bár már az 1700-as években szerették volna a jezsuitákat letelepíteni Szegeden, erre végül csak a trianoni határok meghúzását követően került sor: a nagyszombati noviciátus, majd a pozsonyi filozófia oktatás költözött a Kálvária sugárút környékére. A kicsiny templom-kápolna 1931-re készült el, és azóta csaknem folyamatos a jezsuita jelenlét a Dáni utcában. A plébánián számos csoport és önkéntes él aktív közösségi életet ma is.

Templomigazgató: Hesz István SJ
Lelkészek: Deák Ferenc SJ, Bohán Béla SJ, Illés Albert SJ
6720 Szeged, Dáni u. 3.
Honlap: sztjozsef.hu

Páduai Szent Antal-templom, Marosvásárhely

egy közösség, mely a Marosvásárhelyen tanuló egyetemistákért született

szt_jozsef

Az 1996 óta működő Marosvásárhelyi Egyetemi és Főiskolai Lelkészség 2000-ben kapta meg a Köteles Sámuel utcai egykori minorita templomot és rendházat. A templomban 2008 óta a Marosvásárhelyen szolgáló jezsuiták miséznek, az egykori kolostor pedig felújítva és a fiatalok igényének megfelelően berendezve, kollégiumként is várja azokat a fiatalokat, akik keresztény környezetben vágynak közösségben élni és dolgozni. Az épület ad otthont a városban tanuló többi egyetemistát megszólító Egyetemi Lelkészségnek is, amely egy olyan diákokból és fiatal felnőttekből alakuló nyitott közösség, akik szellemi-lelki téren többek szeretnének lenni, életüket és kapcsolataikat keresztény értékek szerint szeretnék építeni. Az Udvar ima- es találkozási lehetőséget kíván teremteni továbbá azok számára is, akik néhány napra elvonulnának egy kis csendre, pihenésre, személyesen kísért ima-időre, vagy ignáci lelkigyakorlatos csoportoknak, akik a hétköznapokban élik a lelkigyakorlatokat, és ehhez alkalmankénti találkozásaik erőforrást jelenthetnek.

A Jezsuita Udvar vezetője: Jakabos Barnabás SJ
Kollégiumi lelkész: Tamás Barna SJ
Magiszter: Nevelős Gábor SJ
Cím: str. Köteles Sámuel 4, Ro-540057 Târgu Mureș
Honlap: jezsuitaudvar.ro

 

Szent György Plébánia , Törökkanizsa

helytállásban

A bácskai település temploma idén jubilál: éppen 160 éve fejezték be az építését. A sárkányölő szentet ábrázoló főoltárképét nem kisebb festőművész, mint Székely Bertalan alkotta, az orgonát pedig ugyanaz a Wegenstein cég építette, mint a pesti Jézus Szíve templomét. A délvidéki születésű jezsuiták tíz éve szolgálnak állandó lelkipásztori kisegítőként a Nagybecskereki Egyházmegye területén.

 Plébános: Sóti János SJ
Lelkipásztori kisegítő: Novák Vince SJ
Cím: 23330 Novi Kneževac, Kralja Petra I. Karađorđevića 7.
Honlap: catholic-zr.org.rs/torokkanizsa

 

Szent Erzsébet Plébánia, Toronto

„Ne hagyjátok a templomot, A templomot s az iskolát!” (Reményik Sándor)

A torontói magyar plébánia története 1928-ig megy vissza, bár a közösség saját templommal csak 1944-től rendelkezik. Az első jezsuita 1948-ban érkezett, ekkortól kap erősebb hangsúlyt a magyar nyelv ápolása és továbbadása. 1984–85-ben új helyszínen épült fel a modern templom, plébánia és közösségi központ, ahol az óvodásoktól a cserkészeken át a nyugdíjasokig azóta is mindenkinek jut hely a tanulásra, foglalkozásokra, szórakozásra. Az egyre több vegyes házasság és magyarul alig beszélő fiatal miatt az utóbbi években még fontosabbá vált a keresztény hit és a magyar kultúra kapcsolatának erősítése, és átértékelődött az angol nyelvű pasztoráció jelentősége is.

Plébános: Forrai Tamás SJ
Lelkész: Marosfalvy László SJ
Cím: St. Elizabeth of Hungary Parish, 432 Sheppard Ave. E., Toronto, ON M2N 3B7 Canada
Honlap:  https://stelizabethofhungary.archtoronto.org/

Megosztom ezt a cikket:
Frissítve: 2018. július 03.