Tercia

A gyakran 10-12 évig tartó jezsuita kiképzés végén a tercia következik. Ez egyben az eddigi jezsuita élet tapasztalatainak kiértékelésére szánt idő is, melynek lényeges eleme a harmincnapos lelkigyakorlat, amelyet a jezsuiták ekkor végeznek másodszor és rendszerint utoljára. A tercia közvetlenül az ünnepélyes fogadalmakra készít fel, amelyekkel a szerzetes nyilvánosan és ünnepélyesen elkötelezi magát a rend mellett.

Frissítve: 2016. október 19.