Töltse a jezsuitákkal a nagyhetet: a liturgiák helyszínei, időpontjai, részletei

A Nagyhéten a jezsuita templomokban a következő időpontokban lesznek a szertartások. Az alábbiakban a Jézus Társaságának tagjai, az Inigo-csoport, illetve a Taizé-i lelkületű közösség által végzett húsvéti missziók részleteit is közöljük. Helyszínek: Budapest, Miskolc, Szeged, Fehérvárcsurgó, Marosvásárhely és Fülekpüspöki, Karancskeszi. Mindenkinek meghitt húsvéti készülődést és valóban Szent Három Napot kívánunk!

Budapest, Jézus Szíve Jezsuita Templom

(A Nagyhéten gyóntatás reggel 7.30 és 9:00 között, valamint az esti szertartások alatt.)

Virágvasárnap

 • 8:00, 9:30, 11:00, 18:00, 20:00 Ünnepi szentmise barkaszenteléssel
 • 18:00 A szentmisében Passiót énekel a Musica Sacra kórus

Nagycsütörtök

 • 18:00 Szentmise az Utolsó vacsora emlékére
 • 19:30 Virrasztás a Carvina Cansart énekegyüttes közreműködésével

Nagypéntek

 • 14:00 Keresztút-járás
 • 15:00 Urunk szenvedésliturgiája, majd csendes virrasztás 20:00-ig

Nagyszombat

 • 7:00-16:00 Szentsír-látogatás
 • 21:00 Húsvét vigíliája, ételszentelés, agapé

Húsvétvasárnap

 • 8:00, 9:30, 11:00, 18:00, 20:00 Ünnepi szentmisék
 • 9:30 A családos mise után tojásvadászat és nyuszisimogatás

Húsvéthétfő

 • Köznapi miserend

A húsvéti ünnepi szertartásokat P. Bellovics Gábor SJ vezeti.

A Szent Három Napban gyóntatás nincs, de addig mindennap 7:30-9:00 és 18:00-19:00 között rendelkezésre állnak az atyák.

Miskolc Avas-dél, Isten-Ige Templom

Virágvasárnap

 • Barkaszentelés és Passió a szentmisékben

Nagycsütörtök

 • 17:30 Gyóntatás
 • 18:00 Szentmise – Utolsó vacsora, lábmosás
 • 22:00-ig Virrasztás szentségimádással

Nagypéntek

 • 17:00 Keresztút
 • 18:00 Nagypénteki szertartás, Passió, Kereszthódolat

Nagyszombat

 • 10:00-18:00 Szentsír-látogatás
 • 20:00 Feltámadási mise körmenettel

Húsvétvasárnap

 • Vasárnapi miserend, a 8:30-as szentmisében ételszentelés

Húsvéthétfő

 • 7:30, 18:00 Szentmise

Szeged, Szent József Jezsuita Templom

Virágvasárnap

 • 8:00, 10:00, 19:30 Szentmisék Passió olvasásával, gyónási lehetőség
 • Délelőtti szentmisék előtt barkaszentelés

Nagyhétfő-Nagyszerda

 • 7:00, 18:30 Szentmise, gyónási lehetőséggel
 • Nagyszerda délelőtt Szentsír-állítás

Nagycsütörtök

 • 18:30 Utolsó vacsora-emlékmise, majd közösségi virrasztás Szent János Evangéliumának olvasásával

Nagypéntek

 • 15:00 Keresztút, gyónási lehetőséggel
 • 18:30 Igeliturgia, kereszthódolat, szentáldozás, csendes virrasztás

Nagyszombat

 • 16:00-ig Szentsír-látogatás
 • 9:00-12:00 Gyónási lehetőség
 • 20:30 Húsvét vigíliája, tűzszentelés, igevirrasztás, szentmise

Húsvétvasárnap

 • 8:00, 10:00, 19:30 Szentmise

Húsvéthétfő

 • 8:00, 10:00, 18:30 Szentmise

Marosvásárhely, Szent Antal Jezsuita Egyetemi Lelkészségi Templom

Nagyhétfő

 • 17:00 Lelkiségi szentmise

Nagykedd

 • 16:00 Imádság
 • 16:30 Keresztút
 • 17:00 Szentmise, Nagykilenced kezdete, első alkalom
 • 18:00 Vezetett elmélkedés, csendes ima

Nagyszerda

 • 19:00 Taizéi ifjúsági szentmise

Nagycsütörtök

 • 17:00 Utolsó vacsora-szentmise, lábmosás-liturgia, a mise végén oltárfosztás, csendes ima

Nagypéntek

 • 15:00 Keresztút
 • 17:00 Nagypénteki szertartás, szentségimádás, csendes ima

Húsvétvasárnap

 • 9:00 Szentmise, ételszentelés
 • 19:00 Ifjúsági mise és agapé

Húsvéti missziók

Fehérvárcsurgó (Koronkai Zoltán SJ+Inigo): Nagycsütörtök és nagypéntek 18:00, Nagyszombat 20:00 Húsvétvasárnap 11:00

Fülekpüspöki (Horváth Ferenc SJ+Taizé-i csoport+Inigo):Nagycsütörtök 18:00 , Nagypéntek 9:00 Fülek keresztút, 18:00 passió, kereszthódolat, áldozás, szentsírőrzés, Nagyszombat 08:00 imádság, csendes délelőtt, szentsírőrzés, 20:00 Húsvét vigíliája liturgia, Húsvét vasárnap 12:00 Ünnepi szentmise

Karancskeszi (Nagy Bálint SJ+a Montserrat-év résztvevői): Nagycsütörtök és nagypéntek 18:00 (keresztút 17:00), Nagyszombat 20:00, Húsvétvasárnap 11:30

Frissítve: 2019. április 18.