Új jezsuita provinciális: P. Vízi Elemér

Az újonnan választott jezsuita általános rendfőnök, P. Arturo Sosa november 7-án kihirdette következő magyar provinciális nevét: P. Vízi Elemér személyében. A kihirdetés az éppen most zajló 36. Általános Rendgyűlésen történt.

A provinciális beiktatása várhatóan 2017 elején lesz.

Rövid életrajz

vizi_eleme_jezsuita_provincialisVízi Elemér 1974. február 24-én született Csíkszeredában. 1980-1992 között Csíkdánfalván végezte általános iskoláját, illetve Gyulafehérvárott középiskoláját. 1992-1994 között a gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán tanult filozófiát, majd 1994-1998 között a németországi Freiburg-ban teológiát. 1998-2000 szentelési előkészületként hat hónapot töltött Gries-ben, P. Jálics Ferencnél, majd pasztorális gyakorlatot ill. továbbképzést végzett Székelykeresztúron, St. Peter im Schwarzwald-ban, és végül diakónusként Sepsiszentgyörgyön.

Csíkdánfalván szentelték pappá 2000. július 30-án. Ezt követően 2000-2003 között Gyulafehérvárott érseki titkárként szolgált. 2003. szeptember 15-én lépett be a szegedi jezsuita noviciátusba, ahol fogadalmait 2005. szeptember 6-án tette le.

2005-2006-ban a kanadai Toronto melletti Guelph-ben vett részt a Regis College 9 hónapos lelkivezetés-képzésén. 2006-2007 között a novíciusmester sociusa (helyettese) Budapesten, majd 2008-óta a Manréza lelkigyakorlatos központ igazgatója Dobogókőn. 2010 óta vezeti az Ignáci Lelkiségi Központot. A lelkigyakorlatok kísérése és a lelkivezetés mellett a személyesen kísért lelkigyakorlatok kultúrájának meghonosítása képezte szolgálatának fő irányát. 2011-től többedmagával elindította és vezeti a lelkigyakorlat-kísérő és lelkivezető képzést.

2013-2014 között végzi el terciáját Dublin-ban, ebből két hónapot Nepálban, Kathmandu-ban. 2014 óta a provinciális sociusa. 2015-ben tette le ünnepélyes fogadalmait. Jelenleg a magyar provincia küldötteként a rend október 2-án kezdődött 36. Általános Rendgyűlésén vesz részt Rómában.

A Provinciális feladata

A jezsuita rend rendtartományokra, provinciákra tagolt, amely általában egy-egy országot fed le. Esetünkben a magyar provincia sajátossága, hogy határon túli szolgálatokban is jelen van. A provinciát a hat évre kinevezett provinciális vezeti, kinevezése nem meghosszabbítható. A provinciális a rendi közösség és szolgálata egyszemélyi vezetője, akinek munkáját a konzultus segíti.

A Provinciális kinevezési folyamata

A többlépcsős folyamat első részében a helyi közösségekben a rendtagok beszélgetésekben és imában fogalmazzák meg az új provinciális “arcélét”, azaz, hogy milyen kihívásokat látnak a következő évekre és abban milyen adottságokkal kell az új vezetőnek rendelkeznie. Miután ezt leírták és elküldték a provinciálisnak, akkor tőle az egyes jezsuiták külön kapnak megszólítást, hogy a közösen végzett reflexió alapján most egyénileg fontolják meg és imádkozzák át, hogy melyik három jezsuitát tudnák javasolni az új provinciálisnak. Az ezen javaslatokból kialakuló “terna”, az a három név, amelyet imádságos közösségi megfontolás után javasol egy provincia az általános rendfőnöknek (P. Generális), hogy közülük válassza ki a lehetséges új provinciálist. A P. Generális – tanácsadói segítségével – kiválasztott személyt ezen folyamat alapján nevezi ki új provinciálisnak.

A Jezsuitákról

A jezsuiták a Jézus Társasága katolikus szerzetesrend tagjai, a rendet 1540-ben alapított Loyolai Szent Ignác. Jézus Társasága jelenleg a katolikus egyház egyik legnagyobb férfi szerzetesrendje. Világszerte mintegy 16.000 jezsuita él több mint 120 országban. Elsősorban lelkigyakorlatokkal, neveléssel, oktatással, a médiával, valamint szociális és lelkipásztori munkákkal foglalkoznak. A szolgálatok sokszínűsége által is különböznek a többi szerzetesrendtől, mivel nem egy területen kaptak küldetést, hanem mindig a helyi egyházi aktuális kihívásaihoz alkalmazkodó szolgálatot végeznek. www.jezsutia.hu

Frissítve: 2016. november 07.