Ünnep Miskolcon: bővült és megújult a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium

Az egész felső tagozat, a Magis kórus, a díszegyenruhás cserkészek, a tanári kar és az iskola dolgozói, valamint a díszvendégek pont befértek a Seregély István érsekről elnevezett új terembe. P. Holczinger Ferenc SJ iskolaigazgató nyitóbeszédében az értékteremtésről beszélt: „Értéket teremtettünk, hiszen nagyon értékes épületrészekkel gazdagodott az iskola. A még fontosabb értékteremtés viszont az, ami a tantermekben történik, hogy tudásban, erényben, közösségben növekedjünk. Ezek a termek segítenek majd bennünket a valódi értékteremtésben. Ez az értékteremtés 25 éve kezdődött, és még bízunk benne, hogy Isten segítségével még sokáig fog folytatódni. Hálámat és büszkeségemet szeretném kifejezni kollégáim, nevelőtársaim és azok felé, akik a projekt megvalósulásában segítettek.”

P. Vízi Elemér SJ tartományfőnök beszédét a jezsuiták „Ad Maiorem Dei Gloriam” (Mindent Isten nagyobb dicsőségére) jelmondatával kezdte:
„Nem szuperlatívusz ez, ahonnan már nincs tovább hova fejlődni, hanem középfok, ami kifejezi a mozgást, a növekedés lehetőségét. Dr. Velkey László professzor annak idején megálmodta, hogy legyen itt az Avason egy oktatási-nevelési, lelki missziós központ, és ebben jól egymásra találtak Dr. Seregély István érsekkel. Az ő álmuk egybeesett Isten álmával, megosztották másokkal is, és voltak, akik bátran csatlakoztak. Ilyen bátor társ lett Dr. Nemesszeghy Ervin atya, az akkori jezsuita tartományfőnök, akik a rendtársakkal bátran dacolva belevágott ebbe a nagy munkába.”

Elemér atya kifejtette, hogy háromszoros bátorságra van szükség ahhoz, hogy az álmaink megvalósuljanak. Először is komolyan kell vennünk az álmokat, és engedni, hogy Isten Lelke kibontakoztassa őket. A tartományfőnök arra biztatta a diákokat, hogy vegyék komolyan álmaikat, és merjenek hinni benne, hogy Isten segítségével megvalósulnak.
„A második fajta bátorság az evangéliumi élethez szükséges, és a hithez, hogy Isten nemcsak szellemi lény, hanem testet ölt, hogy Isten testet tud ölteni az intézményben is, amelynek Jézus van a középpontjában. Arra hívlak benneteket, hogy legyetek bátrak személyes kapcsolatra lépni Jézussal. Merjetek róla beszélni, benső ismerettel, merjétek őt megismerni, megszeretni és példaképként követni.”

A harmadik a bátorság a hivatáshoz: „Nálunk, jezsuitáknál ez a hivatás éve. Minden embernek van valamilyen hivatása, először is, hogy megélje azt a méltóságot, hogy Isten képére és hasonlatosságára vagyunk teremtve, és ennek a méltóságnak a megélésében segítsen másokat is. Másodszor, hivatásunk, hogy keresztényként az evangéliumot megéljük, harmadszor pedig hogy saját munkánkat végezzük Isten dicsőségére.
Szent Ignác is bátor volt, róla vegyünk példát. Engedte, hogy Isten átírja a terveit, és ebből született a Jézus Társasága. Kevesen tudják elképzelni, hogy ha ráhagyatkoznak Istenre, mit hozna ki Isten az életükből. Erre a bátorságra, a ráhagyatkozás bátorságára biztatlak benneteket is.”

A díszvendégek átvágták a nemzeti színű szalagokat, majd Ternyák Csaba egri érsek megtartotta az épületszentelési liturgiát. Szentbeszédének témája a hegyre épült városról szóló evangélium volt. „A bűnös büszkeség távol legyen tőlünk, de most tényleg büszke vagyok, hogy elődöm, Dr. Seregély István érsek atya, és Dr. Velkey László professzor ilyen nagyot álmodtak, és hogy mindig van, aki tovább álmodik, akik az álmot megvalósították. De büszke vagyok a gyerekekre is, akik órák óta itt állnak, lelkesek, és a pedagógusokra, akik nap mint nap felszítják a gyerekekben a lelkesedést, hogy van értelme tanulni, dolgozni, fejlődni. Ez az iskola tényleg hegyre épült város – és bizonyára mindenki egyetért velem abban, hogy ez a város egyik legszebb része. Ti vagytok a jövő, ti vagytok a világ világossága, ez a ti igazi hivatásotok – világítsátok meg ezt a várost Jézus Krisztus evangéliumával.”

Horváth Zita helyettes államtitkár elmondta, hogy miskolciként különösen nagy örömmel jött el az ünnepélyre. „A gimnázium az egyházak társadalmi felelősségvállalásának szimbóluma, mutatván, hogy az egyház a XXI. században is betölti hivatását. Általában az egyház és az állam szétválasztásáról szokás beszélni, de ez a mai nap is mutatja, hogy van arra is jó példa, hogy igenis összefognak és együttműködnek. Kellenek érdeklődő diákok, hivatásuknak elkötelezett pedagógusok és a megfelelő infrastruktúra. A jezsuita gimnázium negyedszázada Miskolc szimbóluma és büszkesége. Köszönet ezért mindenkinek, aki munkájával hozzájárult.”

Kriza Ákos, Miskolc polgármestere kiemelte, hogy amikor megépült, a hatalmas Avas lakótelepen azelőtt egyetlen közösségi tér sem volt. Ma nemcsak az itt tanuló gyerekek, hanem az egész város számára meghatározó a gimnázium kisugárzása. „Mint nyolc éve aktív jezsus apuka még jobban rálátok az iskolára, mint ha csak polgármesterként jönnék ide. Arról szeretnék most beszélni, hogy mit adott az én gyermekeimnek ez az eltelt nyolc év. A gyerekeim stabil értékrendet kaptak – ami persze otthon is megvan –, és látom, hogy a jövőben is képesek lesznek majd jó döntéseket hozni, és ezt az iskolában zajló nevelési munkának is köszönhetjük. Azt kívánom, hogy továbbra is sokat és nagyokat álmodjatok, az egész ország ezt várja a jezsuitáktól és a jezsuitás diákoktól.”

Frissítve: 2019. május 23.